مصطفی جواد زاده بنیانگذار و مدیرعامل شرکت تکمیل بافت زرفام و یکی از بنیانگذاران انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز

در سوگ شرافت

576  تعداد بازدید  |  دوشنبه 3 آذر ماه 1399

⬛◼️در سوگ شرافت◼️⬛

بعضی انسانها آمده اند که بمانند، آمده اند که یادمان نرود؛ انسانیت هست، صداقت هست، معرفت هست، وجدان هست،
مهربانی هست، شرافت هست... و یادمان نرود پاکی هایی را که در این روزگار وانفسا لکه دار شده است.
مصطفی جواد زاده بنیانگذار و مدیرعامل شرکت تکمیل بافت زرفام و یکی از بنیانگذاران انجمن تخصصی صنایع همگن
نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز نمونه کامل این دست آدم ها بود. با تلاش و پشتکار و سخت کوشی شرکت رنگرزی
پارچه با برند گلرنگ را پایه گذاری کرد و گسترش داد و با نگاهی که همیشه جلوتر از زمان خود بود برای پیشرفت آن برنامه ریزی کرد. انرژی می داد و انرژی می آفرید،
کنارش خسته نمی شدی. با صداقت رفتار می کرد چه با مشتریان، چه با همکاران و چه با پرسنل.
باورکردنی نیست که دست همه را گرفته بود، هر کسی را در یک بزنگاهی نجات داده بود. کارگرانش را مثل اعضای
خانواده اش می دانست و هرگز نا امیدشان نمی کرد. یادمان هست به خاطر کرونا فروردین امسال همه جا تعطیل بود ولی
این مرد بزرگ حقوق و مزایای پرسنل را کامل پرداخت کرد و گفت به بچه ها بگویید تا سه ماهم همه جا تعطیل باشه حقوقشون
رو کنار گذاشتم.!!
بخشندگی و کرم این مرد آنقدر بالا بود که با گفتنش از ارزشش کم می شود .

در این دنیایی که جملگی بد شده ایم و انسانیت مان رو به افول است، مصطفی جوادزاده و امثال او مانند چراغند تا روشنمان
کنند، تا چشممان را باز کنند که شرافت هست، انسانیت هست، صداقت هست.....

او که یکی از ارکان انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز بود پس ازشکل گیری
استان البرز در سال ۸۹در کنار بزرگان و پیشکسوتان این صنعت که بنیان و اساس انجمن را پایه ریزی کردند با نشاط و
سرشار از انرژی، نقش بسیار موثری در شاخص شدن انجمن در استان البرز و انجمن های سراسر کشور داشت.
⚫ روحش شاد و یادش گرامی⚫