بازدید اعضای هیأت مدیره انجمن نساجی استان البرز از واحدهای نساجی شهرک صنعتی اشتهارد