برگزاری مجمع عمومی هیأت‌مدیره اولین دوره شرکت تعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان صنایع نساجی استان البرز