شرکت ایران راکتیو


 

افتخارات و تقدیرنامه‌های شرکت ایران راکتیو با مدیریت جناب آقای یداله مالمیر عضو هیأت مدیره و نائب رئیس انجمن نساجی استان البرز.واحد صنعتی نمونه استان البرز در سال 92
                                                                                                          دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز