آشنایی با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استان البرز و دستورالعمل‌های مربوطه


 

آشنایی با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استان البرز
و دستورالعمل‌های مربوطه

 

آشنایی با مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی استان


یکی از مشکلاتی که سرمایه‌گذاران خارجی با آن در داخل کشور مواجه هستند اخذ مجوز از دستگاههاي اجرایی است که بسیار زمان بر می‌باشد، به این منظور و در راستاي اجراي ماده 7 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاري خارجی ( ناظر بر هدف تشکیل مرکز و معرفی دستگاههاي ذیربط و عضو مرکز) و ماده 20 آئین نامه اجرایی آن ( ناظر بر چگونگی تشکیل مرکز با تعیین و تبیین وظایف و مسئولیت‌هاي مرکز) مصوب سال1381 ، مرکز خدمات سرمایه‌گذاري خارجی در محل سازمان سرمایه‌گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران تشکیل شده است .

در این مرکز، نمایندگان تام الاختیار دستگاههاي اجرایی ذیربط منجمله وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزي، همچنین سازمانهاي امور مالیاتی کشور گمرك جمهوري اسلامی ایران، بانک مرکزي، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، و سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان رابط هماهنگ کننده و مجري امور اجرایی و خدماتی مربوط به دستگاه متبوع خود در ارتباط با سرمایه‌گذاري خارجی استقرار یافته‌اند و به ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی و علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌پردازنداز اهداف اصلی تشکیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاران خارجی:


 • تسهیل و تسریع در امور سرمایه‌گذاري خارجی در کشور
 •
هماهنگی بین سازمان سرمایه‌گذاري و سایر دستگاههاي اجرایی ذیربط در امور سرمایه‌گذاري خارجی
• ایجاد کانون واحدي براي مراجعه متقاضیان سرمایه‌گذاري خارجی
• کاهش بوروکراسی اداري در صدور مجوزهاي مورد نیاز سرمایه‌گذاری.


اهم وظایف این مرکز عبارتند اند:


1- اطلاع رسانی و ارائه مشورتهاي لازم به سرمایه گذاران خارجی در ارتباط با کلیه امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاري خارجی(قبل از صدور مجوز و حین صدور مجوز و مراحل بعد از صدور مجوز)

2- انجام هماهنگی‌هاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نیاز سرمایه‌گذاران از جمله اعلامیه تأسیس مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه‌هاي انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اکتشاف و استخراج معادن، ...  از دستگاههاي ذیربط پیش از صدور مجوز سرمایه‌گذاري

3- انجام هماهنگی‌هاي لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار براي اتباع خارجی در ارتباط با طرح‌هاي سرمایه‌گذاري خارجی

4- انجام هماهنگی‌هاي لازم در امور مربوط به سرمایه‌گذاري‌هاي خارجی در مراحل پس از صدور مجوز سرمایه‌گذاري شامل ثبت شرکت مشترك و یا 100 درصد سرمایه‌گذاري خارجی، ثبت سفارش براي ورود ماشین آلات و تجهیزات امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، طی مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره

5- مراقبت در حسن اجراي تصمیمات متخذه در خصوص طرحهاي سرمایه گذاري خارجی .

6- انجام هماهنگی‌ها و پیگیریهاي لازم با واحدهاي اجرائی دستگاههاي متبوع در ارتباط با درخواست‌هاي سرمایه‌گذاري خارجی .

 •  سازماندهی امور و گردش کار در مرکز خدمات به گونه‌اي است که سرمایه‌گذار خارجی به کلیه اطلاعات و راهکارهاي لازم دسترسی پیدا می‌کند و دیگر نیازي به مراجعات مکرر به دستگاههاي اجرایی گوناگون وجود ندارد. مسئولیت خدمات رسانی در مرکز تنها به مراحل قبل از اخذ تصمیم به سرمایه‌گذاري محدود نمی‌شود بلکه سرمایه‌گذاران محترم همواره در طول حیات سرمایه‌گذاري خود می‌توانند به مرکز مراجعه و از خدمات آن بهره مند شوند .

 

 

"آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی"فصل اول– تعاریف


ماده 1 – اصلاحات و عبارات به كار برده شده در اين آئین نامه داراي معاني زير است


الف – قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي .
ب – دستگاه‌هاي مشمول: وزارتخانه‌ها ، موسسه‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور– مصوب 1366- و دستگاه‌هاي اجرايي ، شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي  وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام آنها است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي دولتي تابعه و وابسته به آن ، ساير شركت‌هاي دولتي وابسته به وزارت نفت و شركت‌هاي دولتي تابع آنها ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابع آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي دولتي تابع آن ، بانك مركزي جمهري اسلامي ايران و بانك‌هاي دولتي و موسسات اعتباري دولتي، شوراهاي اسلامي شهر، شهرداري‌ها، مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي.
پ – متقاضي: اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني يا غير ايراني كه درخواست صدور پروانه مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي و يا امور مرتبط با آن را از دستگاه‌هاي مشمول دارند.
ت – ستاد سرمايه‌گذاري: ستاد موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون و مرجع رسيدگي به اعتراضات متقاضيان در سطح استان.
ث – هيأت رسيدگي: مرجع رسيدگي به اعتراضات متقاضيان در سطح فرا استاني و متشكل از معاونان وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كشور، كار و امور اجتماعي، بازرگاني، تعاون و سازمان حفاظت محيط زيست به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و يا معاون وي.

ج – سازمان: سازمان سرمايه گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران.
چ – دبيرخانه اجرائي: دبيرخانه مستقر در سازمان، مسئول برگزاري جلسات و رسيدگي موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون، تنظيم صورتجلسات ومصوبات، تهيه گزارش‌هاي لازم و تدوين كتاب راهنما.
ح – كتاب راهنما: كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري، حاوي شرايط، مدارك و فرآيند صدور مجوز براي فعاليت‌هاي اقتصادي با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوز‌هاي غير ضروري كه هر شش ماه يك بار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر شده و تنها مستند تعيين تكليف متقاضيان سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي است .
خ – هيئت نظارت: هيئت موضوع تبصره (4 ) ماده (7) قانون.
د – اكثريت مطلق: آراي مثبت نصف به علاوه يك نمايندگان حاضر داراي حق راي.
ذ – فعاليت‌هاي اقتصادي: فعاليت‌هاي موضوع ماده (2) قانون.
ر – مجوز: اجازه نامه فعاليت‌هاي اقتصادي و موضوعات مرتبط نظير موافقت‌نامه، صدور پروانه، امتياز بهره‌برداري و بهره‌مندي از خدمات دولتي و عمومي، عقد قرارداد با متقاضي توسط دستگاه‌هاي مشمول.فصل دوم – تسهيل و تسريع صدور مجوز


ماده 2- دستگاه‌هاي مشمول موظفند از اين پس صرفاً در مواردي كه به موجب قوانين يا مصوبات قانوني مجاز شده باشند، براي صدور مجوز از متقاضيان درخواست مدارك و اطلاعات نمايند. وضع وصدور هر نوع مجوز توسط دستگاه‌هاي مشمول كه فاقد حكم قانوني يا مصوبه هيات وزيران باشد ممنوع است و دستگاه‌هاي مذكور مجاز به صدور در اين زمينه نيستند. آن دسته از  دستگاه‌هاي مشمول كه نيازمند حكم قانوني يا مصوبه هيات وزيران براي وضع يا صدور مجوزهاي مورد نظر باشند، بايد از طريق هيئت نظارت اقدام نمايند. دستگاه‌هاي مشمول همچنين مكلفند به منظور تسهيل و تسريع صدور مجوز، اقدامات زير را به عمل آورند:


الف – فرآيندهاي صدور مجوز را به گونه اي تنظيم نمايند كه ظرف ده روز پس از دريافت تقاضا يا ثبت آن در پايگاه اطلاع رساني پاسخ متقاضي داده شود   .
ب – مقررات ناظر بر صدور مجوز را به گونه‌اي بازبيني، اصلاح، حذف و يا تدوين نمايند كه متقاضي ظرف مدت مقرر در قانون( ده روز برای پاسخ به متقاضی و یک ماه برای صدور مجوز)، براي شروع كار و يا فعاليت اقتصادي مجوزهاي لازم را اخذ نمايد .
پ – فهرست مدارك مورد نياز و اقدامات بعدي براي كسب مجوز را در پايگاه اطلاع رساني خود درج نمايند .
ت – فرآيندهاي صدور مجوز و هزينه‌هاي مرتبط را به وضوح تعريف نموده   وآن را از طريق اعلام رسمي و پايگاه هاي اطلاع رساني در اختيار متقاضيان قرار دهند.
ث – در صورتي كه پاسخ به متقاضي مثبت باشد، پس از دريافت مدارك كامل ظرف يك ماه نسبت به صدور مجوز به گونه‌اي اقدام نمايند كه متقاضي نياز به  هيچ مجوز ديگري براي فعاليت‌هاي اقتصادي و كسب و كار نداشته باشد .
ج – اطلاعات مورد نياز دركل فرآيند سرمايه‌گذاري براي صدور مجوز به تفكيك نوع، محل، هزينه، زمان فعاليت و مشخصات فرد پاسخگو تهيه و با امضاي عالي‌ترين مقام دستگاه مشمول جهت تدوين كتاب راهنما در اختيار دبيرخانه اجرايي قرار دهند.
چ – به منظور تسهيل در فرآيند صدور مجوز نسبت به ايجاد، ارتقاء و يا به روزرساني پايگاه اطلاع رساني و استفاده از نرم افزارهاي مناسب به گونه‌اي اقدام نمايند كه متقاضي بتواند فرآيندهاي منتهي به صدور مجوز و پيگيري‌هاي لازم را به صورت الكترونيكي انجام دهد.
ح – در شرايطي كه يك فعاليت اقتصادي نياز با اخذ مجوز‌هاي چندگانه داشته باشد، هر يك از دستگاه‌هاي مربوط مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا اخذ مجوز‌هاي لازم از ظرف زماني لازم تجاوز ننمايد .
خ – ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به راه اندازي پايگاه اطلاع رساني الكترونيكي اقدام نمايند .
د – براي اعطاي مجوز، فقط مدارك يا شرايط مندرج در كتاب راهنما را از متقاضي درخواست نموده و نبايد بيشتر از موارد تعيين شده در آن مطالبه نمايند .
تبصره – بالاترين مقام اجرايي دستگاه هاي مشمول، مسئوليت حسن انجام كار را بر عهده دارد .


ماده 3 – دستگاه‌هاي مشمول موظفند هر شش ماه يك بار(حداکثر تا آخر خرداد ماه و آخر آذر ماه هر سال)، فرآيند صدور مجوز‌ها و يا ساير اقدامات لازم براي شفاف سازي انجام فعاليت هاي اقتصادي را با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير‌ضروري مورد بازبيني قرار داده و نتايج و اطلاعات نهايي را به دبيرخانه اجرايي ارسال نمايند .


ماده 4 – مراجع صادر كننده مجوزهاي فعاليت‌هاي اقتصادي موظفند هر شش ماه يك بار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادر شده و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را در پايگاه اطلاع رساني خود قرار داده و مراتب را به دبيرخانه اجرايي اعلام نمايند .
تبصره 1 – دبيرخانه اجرايي موظف است اطلاعات دريافتي از دستگاه هاي مشمول را در پايگاه اطلاع رساني خود قرار دهد.
تبصره 2 – ستادهاي سرمايه‌گذاري موظفند اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادر شده در استان را به منظور ثبت در پايگاه اطلاع رساني مستقر در سازمان در اختيار دبيرخانه اجرايي قرار دهند.فصل سوم – ستاد سرمايه‌گذاري و هيات رسيدگي


ماده 5 – چنانچه هر يك از دستگاه‌هاي مشمول ظرف يك ماه پس از دريافت مدارك كامل و اسناد واريز وجه مورد نياز، قادر به انجام تعهد خود نباشد، با ارايه دلايل و مستندات از ستاد سرمايه‌گذاري يا هيات رسيدگي تقاضاي مهلت جديد مي‌نمايند.


ماده 6 – ستاد سرمايه‌گذاري يا هيات رسيدگي در صورت موافقت با مراجع درخواست كننده مي‌تواند نسبت به تمديد زمان مورد نياز براي صدور مجوز حداكثر به مدت يك ماه و تنها براي يك بار اقدام نمايند.


ماده 7 – به منظور دريافت، ثبت و بررسي اعتراض متقاضي و ارايه گزارش به ستاد سرمايه‌گذاري يا هيئت رسيدگي‌، دبيرخانه ستاد در سازمان‌هاي امور اقتصادي و دارايي استان‌ها و دبيرخانه  اجرايي در سازمان تشكيل مي‌شود .
تبصره – دبير هيات رسيدگي، رييس سازمان و دبير ستاد ، رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان است .


ماده 8- ستاد سرمايه‌گذاري موظف است هر چهل و پنج روز، گزارشي از تصميمات متخذ شده و آراي صادر شده را در اختيار دبيرخانه اجرايي قرار دهد .


ماده 9 – به منظور دريافت، ثبت و بررسي اعتراض متقاضي اخذ مجوز از دستگاه‌هاي فرا استاني؛ هيأت رسيدگي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود. دبيرخانه اين هيأت در سازمان مستقر است .


ماده 10 – جلسات ستاد سرمايه‌گذاري و هيأت رسيدگي با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر است .


ماده 11 – رييس ستاد سرمايه‌گذاري يا رييس هيأت رسيدگي مي‌توانند حسب مورد از متقاضي ، نمايندگان بخش‌هاي خصوصي دستگاه‌هاي دولتي غير عضو ستاد و كارشناسان مستقل براي اخذ نظر مشورتي در جلسات دعوت نمايند.


ماده 12 – در صورت اعتراض متقاضي نسبت به پاسخ منفي يا عدم اجراي تعهدات دستگاه مشمول در زمان‌هاي مقرر، ستاد سرمايه‌گذاري يا رسيدگي مكلفند ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض، در چارچوب مقررات دستگاه‌هاي مشمول به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند.


ماده 13 – دبيرخانه ستاد و دبيرخانه هيأت موظفند ترتيبات لازم براي دريافت، ثبت و پاسخگويي به اعتراضات متقاضيان را به صورت الكترونيكي فراهم نمايند.


ماده 14 – دبيرخانه ستاد ودبيرخانه اجرايي وظيفه تهيه و تنظيم صورتجلسه و ابلاغ مصوبات با امضاي رييس ستاد و رييس هيأت رسيدگي به دستگاه‌ها، مراجع ذي ربط و متقاضيان را برعهده دارند.


ماده 15 – دبيرخانه اجرايي موظف است به منظور تسريع و تسهيل فرآيندهاي صدور مجوز وكمك به دستگاه‌هاي مشمول در ايفاي وظايف مطرح در اين آيين‌نامه، بانك اطلاعات جامعي را با استفاده از اطلاعات دريافتي از دستگاه‌هاي مشمول ايجاد نمايند .فصل چهارم – كتاب راهنما


ماده 16 – دبيرخانه اجرائي موظف است اطلاعات نهايي ارسالي از دستگاه‌هاي مشمول پس از يكپارچه سازي، كنترل و نظارت در كتاب راهنما چاپ ومنتشر نموده و آن را به زبان‌هاي فارسي و انگليسي در پايگاه اطلاع رساني درج و هر شش ماه يك بار مورد تجديد نظر قرار دهد.


ماده 17 – دستگاه‌هاي مشمول موظفند به منظور ايجاد رويه واحد و يكسان سازي اطلاعات مورد نياز براي درج در كتاب راهنما نسبت به تهيه فرم‌هاي استاندارد‌، متناسب با هرگونه فعاليت‌هاي اقتصادي اقدامات لازم را به عمل آورند.
تبصره – دستگاه‌هاي مشمول موظفند در صورت درخواست دبيرخانه اجرايي ظرف يك ماه مراجع صدور مجوزهاي استاني و فرا استاني را براي درج در كتاب راهنما يا پايگاه اطلاع رساني به دبيرخانه اجرايي اعلام نمايند.


ماده 18 – به منظور تهيه اطلاعات مذكور در ماده (2) و همچنين انجام هماهنگي‌هاي لازم با دبيرخانه اجرايي، وزير يا عالي‌ترين مقام اجرايي دستگاه مشمول موظفند واحد اجرايي تخصصي مورد نياز را تعيين نمايند.
تبصره – واحد تعيين شده موظف است به طور مستمر، اطلاعات نهايي شده را با اطلاع وزير و يا عالي ترين مقام دستگاه به دبيرخانه اجرايي به منظور درج در كتاب راهنما ارسال نمايد.فصل پنجم – هيئت نظارت


ماده 19 – هيئت نظارت موظف است اقدامات نظارتي موثر، كارا و به موقع به منظور مقررات زدايي، تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليت‌هاي اقتصادي را به عمل آورده و در صورت لزوم لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيات وزيران نمايد .
تبصره 1 – هيئت براي اعمال نظارتهاي خود مي‌تواند از طرق مختلف نظير گزارش‌گيري، اعزام نماينده به دستگاه هاي مشمول و اعطاي نمايندگي به اشخاص مورد وثوق، اطلاعات مورد نياز خود را تحصيل و با تجزيه و تحليل آنها، پيشنهادهاي اصلاحي به  دستگاه‌هاي مشمول ارايه دهد. دستگاه‌هاي مشمول موظفند پيشنهادهاي اصلاحي هيات نظارت را ظرف ده روز اجرا ونتيجه آن را اعلام نمايند.
تبصره 2- دستگاه‌هاي مشمول مكلفند با هيات همكاري نموده و اطلاعات و مداراك مورد درخواست را در اسرع وقت به هيات ارسال كنند و در صورت كوتاهي، متخلفان مشمول ماده (85) قانون بوده و گزارش امر به بالاترين مقام  اجرايي دستگاه منعكس مي‌شود و در صورت عدم اقدام موثر، هيئت علاوه بر اعلام موضوع به مراجع انظباطي و اداري، مراتب را به رئيس جمهور منعكس مي‌نمايند .


ماده 20 – به منظور بازنگري و اصلاح در فرآيند صدور مجوز و يا ساير الزامات ناشي از قانون و آيين نامه اجرايي آن، دستگاه‌هاي مشمول موظفند در صورتي كه فرايند صدور مجوز نياز به تصويب نامه هيأت وزيران و يا مراجع ديگر داشته باشد، پيشنهادهاي خود را براي اصلاح و تصويب به هيئت نظارت ارسال نمايند.

تبصره 1 – در صورتي كه صدور مجوز براي يك فعاليت اقتصادي مستلزم پرداخت هزينه باشد، دستگاه‌هاي مشمول موظفند پيشنهادات لازم را به منظور حداقل نمودن هزينه‌هاي موجود به هيات نظارت ارايه نمايند.
تبصره 2 – چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي، قوانين و مقرراتي را در دستگاه‌هاي مشمول در ارتباط با شرايط صدور مجوزها و پروانه ها زايد و نامناسب تشخيص دهند، مي‌توانند مراتب را به هيئت نظارت اعلام نمايند.


ماده 21 – دبيرخانه هيئت نظارت در معاونت ذيربط وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر خواهد بود. ترتيب برگزاري و نحوه اداره جلسات هيئت نظارت متضمن شرح كامل وظايف آن به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيئت نظارت خواهد رسيد .


ماده 22 – اعضاي هيئت نظارت به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تاييد رييس جمهور تعيين مي‌شوند.فصل ششم – بهبود فضاي كسب و كار


ماده 23 – دستگاه مشمول موظفند اقدامات لازم براي بهبود رتبه بين‌المللي ايران در كسب و كار را به نحو مقرر در اين آيين‌نامه انجام دهند. سازمان موظف است اطلاعات و استانداردهاي بين المللي مورد عمل را در خصوص ارتقاي رتبه مزبور در اختيار اين دستگاهها قرار دهد تا متناسب با اطلاعات و استانداردهاي بين المللي با سازمان همكاري نمايند .


ماده 24 – سازمان موظف است نحوه عملكرد هر يك از دستگاه‌هاي مشمول را در بهبود فضاي كسب و كار در ايران و ارتقاي رتبه  بين‌المللي كشور هر شش ماه يكبار رسيدگي و نتايج را به هيأت نظارت گزارش نمايد.فصل هفتم – مقررات عمومي


ماده 25 – به منظور اصلاح فرآيندهاي صدور مجوز، دستگاه هاي مشمول مكلفند آسيب شناسي موضوع اين آيين نامه را به صورت سالانه مبتني بر پژوهش‌هاي علمي و مطالعات كارشناسي انجام داده و نتيجه را به دبيرخانه اجرايي گزارش كنند.


ماده 26 – به منظور ايجاد وحدت رويه، تمركز و يكسان سازي در ارايه اطلاعات مورد نياز به سرمايه‌گذاران خارجي در كشور، مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي، موضوع فصل چهارم آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي مصوب 1381 و سازمان‌هاي امور اقتصادي و دارايي استانها، تنها دستگاه‌هاي متولي اطلاع رساني در موضوع سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان كانون مراجعات متقاضيان سرمايه‌گذاري خارجي هستند.


ماده 27 – در صورت قصور دستگاه مشمول در صدور مجوز طبق مهلت زماني مقرر در ماده (2) اين آيين نامه، ستاد سرمايه‌گذاري يا هيأت رسيدگي مي‌توانند تخلف مسئول يا مسئولان دستگاه‌هاي مشمول را بررسي و فرد يا افراد متخلف را به هيأت تخلفات اداري ذي ربط معرفي نمايند. متخلفان به مجازات‌هاي مقرر در بندهاي « د» به بعد ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372-  محكوم مي‌شوند .


ماده 28 – به منظور تسريع و تسهيل در روند صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي، دستگاه‌هاي مشمول اين آيين نامه مجازند تمام يا بخشي از وظايف قابل واگذاري خود در زمينه صدور مجوز را به اشخاص حقوقي بخش خصوصي و تعاوني واجد شرايط واگذار نمايند. اين اشخاص مكلف به رعايت ضوابط موضوع ماده (7)  قانون و آيين نامه مي‌باشند. ضوابط و شرايط مربوط به نحوه تشكيل و فعاليت اشخاص حقوقي ياد شده و نيز مصاديق تخلفات و ضمانت اجراهاي آن به تصويب هيئت نظارت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون ياد شده خواهد رسيد .


ماده 29 – در صورتي كه وظايف صدور مجوز از دستگاه‌هاي مشمول به هر مرجع ديگري انتقال يابد وظايف و تعهدات ناشي از قانون و آيين نامه اجرايي آن لازم التباع خواهد بود .


ماده 30 – شرايط و فرآيند مقررات زدايي صدور انواع مجوزها بايد به گونه‌اي باشد كه با پذيرفته شدن جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني منجر به افزايش سرعت در نظام توليد، كسب و كار، سرمايه‌گذاري و فعاليت هاي اقتصادي كشور شود .


ماده 31 – منابع و اعتبارات لازم به منظور تشكيل دبيرخانه اجرايي ، انتشار و به روز رساني اطلاعات كتاب راهنما توسط سازمان و همچنين بودجه مورد نياز براي فعاليت هيات نظارت هرساله پيش بيني و براي تخصيص اعتبارات لازم در قالب بودجه سالانه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پيشنهاد مي‌شود.


ماده 32 – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش اقدامات اجرايي اين آيين نامه را هر شش ماه يكبار به رييس جمهور ارايه نمايد .


ماده 33 – مقررات مذكور درتصويب نامه‌هاي هيات وزيران در مورد تسهيل و تسريع در امر سرمايه‌گذاري و صدور مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي براي بخش‌هاي غيردولتي در قلمرو‌هاي مجاز، كه مغاير با مفاد اين آيين نامه است، از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه لغو مي‌شود.


         د                                                                                    دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز

                        بهمن ماه 1392