ایتما 2015 (نمایشگاه ماشین‌آلات نساجی و پوشاک جهان)


 

موضوع نمایشگاه: ماشین‌آلات نساجی و پوشاک
تاریخ: 2015. i12-19 November    ا
کشور: Italy
شهر: Milan


                                                                                                           دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                                                                            شهریور 1393