متقاضیان نیروی کار


 


کلیه صاحبان صنایع گروه نساجی استان البرز می توانند جهت انتخاب و جذب نیروی کار مورد نیاز واحدهای خود، مراتب را با ذکر مشخصات ، سوابق تحصیلی و تجربی شخص مورد نظر را به دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز ارسال نمایند.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                       دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                                                                                                       آذر ماه 1393
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شبکه ملی بازار کار استان البرز

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، علی ایمانی در کارگروه اشتغال استان که در استانداری البرز با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی و معاونین استاندار برگزار گردید با اشاره به ظرفیت سامانه شبکه ملی بازار کار در جمع آوری آمار و اطلاعات دقیق و بهنگام از عرضه و تقاضای نیروی کار اظهار داشت: شبکه ملی بازار کار که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کشور راه اندازی گردیده این امکان را برای کارفرمایان و کارجویان فراهم آورده تا با ثبت اطلاعات خود در این شبکه از طریق کاریابی‌ها ارتباط موثرتری با یکدیگر برقرار نمایند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هدف از راه اندازی شبکه ملی بازار کار را دستیابی به آمار مستند، دقیق و به هنگام از وضعیت بکارگماری کارجویان و فرصتهای شغلی موجود در استان عنوان نمود و گفت: شبکه ملی بازار کار به مثابه بانک اطلاعاتی است که پایه بسیاری از سیاست گذاری‌ها در حوزه اقتصاد و اشتغال استان و کشور خواهد بود.
در همین راستا و درخصوص جذب نیروی کار مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و مراکز تولیدی مستقر در استان البرز از طریق موسسات شغلی و کاریابی غیردولتی تحت نظارت اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان، نامه شماره 100/186324 مورخ 93/11/14 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منضم به نامه شماره 21/5/58547 مورخ 93/11/18 استانداری البرز و لیست موسسات شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی تحت نظارت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فایل ضمیمه قابل مشاهده می‌باشد.

فایل ضمیمه

                                                                                                                                         دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                                                                                                       بهمن ماه 1393
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                    دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                                                                        اردیبهشت ماه 1394
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کلیه متقاضیان اشتغال در واحدهای گروه نساجی استان البرز می توانند مشخصات هویتی، سوابق تحصیلی و تجربی خود را به دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز ارسال نمایند.
متقاضیان محترم (کلیه صاحبان صنایع گروه نساجی استان البرز) که تمایل به همکاری با هریک از افراد با اطلاعات زیر را دارند، می توانند با دبیرخانه این انجمن تماس حاصل فرمایند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- آقای مهندس حسین نژاد ــــــــــــــــــــــــــــــــ  متخصص در زمینه انواع مختلف الیاف مصنوعی و منسوجات بی‌بافت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- خانم سیوفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهندس شیمی نساجی و علوم الیاف در مقطع کارشناسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- خانم فرج‎زاده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فارغ‌التحصیل رشته گرافیک از دانشگاه علمی کاربردی و دانشجوی طراحی پارچه دانشگاه پیام نور و آشنا به نرم‌افزارهای Photoshop و CorelDRAW
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4-