فراخوان مقاله بیستمین همايش ملي توسعه صادرات غير نفتي


 

فراخوان مقاله بیستمین همايش ملي توسعه صادرات غير نفتي

     بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

 

 

با استعانت از درگاه ایزد منان و با امید فزاینده که انشاء الله با هدایت رهبر فرزانه انقلاب و درایت رئیس جمهور محترم و تلاشهای هیات دولت یافتن راه حل های مناسبی برای حل مشکلات اقتصادی کشور دور از دسترس نمیباشد . نظر به نقش کلیدی صادرات غیر نفتی در فرآیند توسعه کشور و یکی از راهکارهای اساسی برون رفت از مشکلات حاضر میتواند مورد مطالعه و بهره برداری قرار گیرد و با استفاده از تجربیات بدست آمده از نوزده همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی برگزار شده همایش بیستم با محوریت « عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در سال اقتصاد و فرهنگ در جهت توسعه صادرات غیر نفتی » با محورهای فرعی ذیل در تاریخ چهارشنبه 1393/8/21 و پنجشنبه 1393/8/22 در تبریز برگزار می گردد.


با محورهای فرعی:

1-کالبد شکافی دست آوردهای پنج برنامه توسعه در حوزه صادرات غیر نفتی ایا به اهداف برنامه رسیده ایم؟

2-در فرآیند توسعه کشورها با توجه به فن آوریهای نوین تحولاتی رخداده است ایا پس از گذشت پنج برنامه و 19 همایش توانسته ایم اقتصاد ملی را از شدت وابستگی به نفت کاهش دهیم .

3-در صورت مثبت و منفی بودن پاسخ لطفاً تحلیل آماری از میزان توفیق برنامه ها و کاهش وابستگی اقتصاد ملی به نفت ارائه فرمائید .

4-آیا بخشهای اقتصادی کشور پس از گذراندن پنج برنامه توسعه در فرآیند دست یابی به اهداف چشم انداز 1404 قرار گرفته اند ؟

5-میانگین رشد اقتصادی کشور در چهار برنامه حدود 5/5 درصد از پیش بینی 8 درصد بوده است چه باید کرد تا ضمن غلبه بر رشد منفی سالهای 92-91 در برنامه ششم به حداقل رشد 8 درصدی دست یابیم.

6-چه باید کرد تا طرح آمایش سرزمین در برنامه های آینده توسعه با توجه به توصیه های اقتصاد مقاومتی بدرستی عملیاتی گشته و موجب رونق صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به نفت گردد.

7-چه باید کرد تا سرمایه گذاریهای اینده با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی ضمن توجه به رشد صادرات به سوی مناطق کمتر توسعه یافته کشور هدایت شود .

8-تمرکز برخی از صنایع در کلان شهرها خود به تخلیه روستاها یاری می رساند چه باید کرد تا صنایع به ویژه صنایع کوچک و متوسط از جمله صنایع غذایی در مناطق روستائی و شهرهای کوچک ایجاد گردد تا مانع تشدید روند مهاجرت به  شهرها شود.

9-ایجاد صنایع کوچک صادرات محور در بخشهای روستائی و کشاورزی ضمن گسترش توسعه متوازن به توزیع عادلانه درآمد کمک  و بر روند معیشت مردم یاری میرساند.

از کلیه اقتصاددانان ، اساتید ، کارشناسان ، صادرکنندگان ، مسئولان اجرایی در بخش اقتصاد ، هیاتهای نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور ، دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های اقتصادی که علاقمند به ارائه مقاله به این کنگره بزرگ اقتصادی ملی می باشند درخواست میگردد که چکیده مقاله در یک صفحه A4 با ذکر کلیه مشخصات صاحب مقاله ، تلفن های تماس و آدرس پستی دقیق را تا تاریخ 93/6/30 و اصل آنرا حداکثر در 15 صفحه A4 (تایپ شده ) تا تاریخ 93/7/20 به دبیرخانه دائمی همایشهای ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور به آدرس الکترونیکی hamayesh@tzccim.ir  ایمیل و بصورت CD در فرمت DOC به آدرس پستی (تبریز- خیابان ارتش شمالی – شماره 65 اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تبریز ) ارسال نمایند .

شایان ذکر است که ارسال چکیده مقاله فقط بمنزله ثبت نام و اعلام آمادگی صاحب مقاله را داشته و ملاک گزینش اصل مقاله ها میباشد که توسط هیات علمی همایش انجام و تعدادی از مقالات جهت ارائه در همایش و چاپ و تعدادی دیگر فقط جهت چاپ در کتاب همایش انتخاب خواهد شد . کلیه هزینه های ایاب و ذهاب ، اقامت صاحبان مقالات برگزیده در زمان برگزاری حداکثر برای« دو نفر »بعهده دبیرخانه همایش بوده و هدایائی نیز برای آنان منظور نظربوده و در جریان برگزاری همایش تقدیم خواهد شد .      

 

دكتر محمدباقر صدري

دبير همايش