آیین نامه اجرایی ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی


 

هیأت وزیران درجلسه 1393/09/23 به پیشنهاد شماره 60/212278 مورخ 92/09/30 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرزی - مصوب 1389 - آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد.
به پیوست تصویر نامه شماره 100/188041 مورخ 1393/11/28 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز به انضمام تصویر نامه شماره 116891/ت50056هـ مورخ 93/10/08 هیأت محترم وزیران و پی‌نوشت مقام عالی وزارت در خصوص آیین‌نامه فوق‌الذکر قابل مشاهده و دریافت می‌باشد.
فایل پیوست

                                                                                                                             دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                                                                                             اسفند ماه 1393