دومین نمایشگاه توانمندیها و الگوهای پوشاک ایران


 زمان برگزاری:
تاریخ شروع : چهارشنبه 1392/11/16  (05 فوریه 2014)
تاریخ پایان : شنبه 1392/11/19   (08 فوریه 2014)

مکان:
محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی تهران

مجری  نمایشگاه:
تلفن : 88499720 -021
وب سایت : www.ngadonis.com
 

                                                                                                              دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                                                                              دی ماه 1392