جدیدترین اخبار

اطلاعیه

در سوگ شرافت

انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز

صنعت نساجی ایران با تاریخچه‌ای قدیمی و تنوع بسیار در تولید و با درآمیختن تکنولوژی، هنر و ذوق ایرانی با عناصری همچون تار و پود، طرح، رنگ و نقش، نقش موثری در زندگی امروزه ایرانیان دارد و یکی از شاخه‌های مهم تولیدی کشور محسوب میگردد. در این حوزه فعالیت، نقش انجمن‌ها که عمدتاً نمایندگی قشر خاصی از جامعه را عهده‌دار میباشند به واسطه حمایت قانونی براساس برنامه پنجم توسعه کشور هر روز پررنگ‌تر میشود و در صورت حمایت جمع کثیری از اعضای خود صاحب قدرت و نفوذ بیشتری شده ومیتوانند با مشارکت و کار گروهی که بسیار موثرتر از اقدامات فردی است در حفظ منافع اعضای خود ایفای نقش نمایند.


بر همین اساس و به استناد ماده 153 قانون پنجم توسعه کشور پس از شکل‌گیری استان البرز و موافقت با ایجاد خانه صنعت، معدن و تجارت استان که از انجمن‌های تخصصی صنایع همگن تشکیل میگردد تعدادی از بزرگان و پیشکسوتان صنعت نساجی استان با تشکیل هیأت موسس و اخذ موافقت از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز بعد از سه نوبت فراخوان عمومی وبرگزاری مجمع عمومی در تاریخ 91/02/17 که با شرکت جمعی از صاحبان بنام و شاخص گروه نساجی استان البرز اتفاق افتاد، هیئت مدیره خود را انتخاب و بعد از ثبت  انجمن به شماره1971 مورخه 91/08/10 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به عنوان تشکیلاتی غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی نسبت به سازماندهی، تأمین فضای اداری مناسب، ایجاد سایت اینترنتی و سایر موارد مورد لزوم جهت واگذاری بخشی از امور قابل واگذاری از بخش دولتی به خصوصی اقدام و توانست به‌عنوان انجمن  پیشتاز سرآمد سایر تشکل‌های غیردولتی استان البرز مطرح گردد.

این انجمن با در نظر داشتن اهدافی براساس مفاد اساسنامه خود توانست فعالیت خود را بعد از دریافت پروانه فعالیت از سازمان صنعت، معدن و تجارت به شماره 3141106 مورخه 92/04/05 به طور رسمی آغاز نماید که به لطف خداوند منان و یاری و مساعدت شما عزیزان و تولیدکنندگان محترم میتوانیم همچنان سرآمد و الگویی برای سایر تشکل‌ها و انجمن‌ها باشیم.


پیش نویس اولیه اساسنامه پیشنهادی برای تاسیس تشکیلات ملی و سراسری در صنایع نساجی پوشاک و چرم کشور - جهت ملاحظه و دریافت به منظور اعلام نظر اینجا کلیک نمائید .